Schronisko Dla Zwierząt W Starogardzie Gdańskim

O schronisku

Znajdujące się przy ulicy Hermanowskiej 48 schronisko dla zwierząt w Starogardzie Gd., to placówka, która utrzymuje się ze wsparcia ze środków budżetu miasta, a także od darczyńców i sponsorów. To azyl dla zwierząt, który można odwiedzić od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 16:00, a także w sobotę i w niedzielę. Placówka organizuje adopcje kotów i psów, a także prowadzi rejestr zwierząt, które dopiero trafiły w to miejsce. Schronisko dla zwierząt w Starogardzie Gdańskim korzysta z pomocy wolontariuszy. Osoby te mogą nieodpłatnie świadczyć usługi na rzecz tej placówki. Zazwyczaj są to prace porządkowe, wyprowadzanie czworonogów na spacery, czyszczenie boksów, podawanie posiłków, a także pomoc w utrzymaniu zwierząt w czystości. Psy do adopcji w Starogardzie Gdańskim są wydawane wyłącznie właścicielom, którzy wyrazili zgodę na udział w ankiecie preadopcyjnej, a także w wywiadzie środowiskowym. Pracownik schroniska może zdecydować się na odwiedzenie miejsca zamieszkania danej osoby, w celu ustalenia, czy posiadane przez nią warunki bytowe, będą odpowiednie dla wybranego przez niego zwierzęcia.