Schronisko Dla Zwierząt „Fauna” W Rudzie Śląskiej

O schronisku

Doskonale działające schronisko dla zwierząt w Rudzie Śląskiej to placówka, która współpracuje z wolontariuszami, a także pracownikami Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Fauna. Powstało ono w 1994 roku jako organizacja społeczna o charakterze charytatywnym. Celem statutowym tego stowarzyszenia jest ochrona i opieka nad czworonogami oraz edukacja ekologiczna i humanitarna. Schronisko dla zwierząt w Rudzie Śląskiej posiada około 150 zwierząt. Placówka ta utrzymuje się głównie dzięki pomocy zaprzyjaźnionych sponsorów, to jest firm i osób prywatnych, mogących codziennie wspomagać materialnie działalność schroniska i dbać o godziwy byt każdego z czworonogów. Ten azyl dla zwierząt organizuje także działalność edukacyjną w placówkach oświatowych i szkołach pod hasłem Odpowiedzialna przyjaźń. W ramach przeprowadzonych akcji dzieci i młodzież uczą się, w jaki sposób dbać o zwierzęta, a także, z jakich powodów należy zrezygnować z ich posiadania. Schronisko współpracuje z miastem Ruda Śląska oraz innymi gminami z powiatu mikołowskiego. Psy do adopcji w Rudzie Śląskiej trafiają do nowych właścicieli po odbyciu kwarantanny. Są one wysterylizowanie, a także zaszczepione na wściekliznę i choroby pasożytnicze.