Schronisko Dla Zwierząt „Czekadełko”

O schronisku

Znajdujące się w Wadowicach Dolnych schronisko dla zwierząt „Czekadełko”, to placówka należąca do gminy Wadowice Górne. Posiada ona nadzór Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu. Podmiotem odpowiedzialnym za prawidłową działalność tego schroniska i realizację jego zadań statutowych, jest przychodnia weterynaryjna Gajwet. Ten azyl dla zwierząt zapewnia godziwe warunki bytowe czworonogom oczekującym na nowych właścicieli. To prężnie działające schronisko dla zwierząt w Wadowicach Dolnych jest prowadzone zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 23 czerwca 2004 w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt. Wszystkie koty i psy, które znajdują się w tej placówce, trafiają tam poprzez wyłapywanie, przyjmowanie i przetrzymywanie. To czworonogi zagubione, porzucone, a także te, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji. Psy do adopcji w Wadowicach Dolnych są oddawane nowym właścicielom wyłącznie po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu środowiskowego i wypełnieniu przez zainteresowaną osobę ankiety, w której podaje ona swój stały adres zamieszkania i wszystkie dane personalne, umożliwiające jej identyfikację. Schronisko ma prawo odmówić wydania pupila osobom niespełniającym wyżej wymienionych kryteriów.