Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt W Szczecinie

O schronisku

Zlokalizowane przy ulicy Wojska Polskiego 247 schronisko dla zwierząt w Szczecinie jest placówką opiekuńczą dla bezdomnych psów i kotów, które utraciły dach nad głową w wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności lub też celowego porzucenia przez dotychczasowych właścicieli. Schronisko dla zwierząt w Szczecinie dysponuje dużą powierzchnią, na której znajdują się boksy, wybiegi, a także pawilon dla kotów. To placówka, która jest wydziałem jednostki budżetowej, podlegającą Zakładowi Usług Komunalnych gminy miasta Szczecin. Obszarem działania tego schroniska jest teren gminy Szczecin. Psy do adopcji w Szczecinie, które trafiają do wyżej wymienionej placówki, muszą przejść obowiązkową kwarantannę. Okres ten polega na obserwacji i monitorowaniu stanu zdrowia zwierzęcia w celu wykluczenia posiadania przez niego chorób pasożytniczych, zakaźnych, a także tych mogących zagrażać zdrowiu i życiu innych czworonogów, przebywających na terenie tego schroniska. Ten azyl dla zwierząt przyjmuje czworonogi poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, a także te, które są skrajnie zaniedbane, ponieważ zostały odebrane właścicielom w wyniku przeprowadzonych interwencji z udziałem Straży Miejskiej, Policji czy innych służb porządkowych.