Miejskie Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt W Bielsko-Białej

O schronisku

Nowoczesne schronisko dla Zwierząt w Bielsko-Białej, to placówka zlokalizowana przy ulicy Reksia 48. Prowadzi ona rejestr wszystkich zwierząt bezdomnych, jak również tych, które uległy wypadkom drogowym na terenie miasta Bielsko-Białej i wymagają pomocy lekarza weterynarii. Oprócz tego ten azyl dla zwierząt uruchomił także infolinię działającą całodobowo. Służy ona do zgłaszania incydentów z udziałem zwierząt porzuconych, błąkających się po mieście, a także tych, które odniosły obrażenia w wyniku działania czworonogów i ludzi. Od pewnego czasu schronisko dla Zwierząt w Bielsko-Białej prowadzi modernizację obiektu w ramach dofinansowania z Wydziału Gospodarki Miejskiej. Zakupione zostały nowe budy, przeznaczone dla kotów wolnożyjących z terenu gminy Bielsko-Biała. Oprócz tego psy do adopcji w Bielsku-Białej znajdują się w nowoczesnych boksach. To placówka, która została przebudowana. W skład budynków wszedł nowy obiekt biurowy i szpitalny. Schronisko posiada także pawilon dla kotów.