Krakowskie Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt

O schronisku

Nowoczesne schronisko dla bezdomnych zwierząt w Krakowie jest placówką, która zapewnia wszystkim swoim podopiecznym doskonałe warunki bytowania, a także możliwość znalezienia nowego domu. To miejsce, które nie pobiera opłat od osób zgłaszających interwencję, dotyczącą zwierząt zagubionych, błąkających się, a także maltretowanych przez swoich właścicieli. Ten małopolski azyl dla zwierząt wymaga podpisania umowy adopcyjnej, która poprzedza zabranie konkretnego czworonoga do domu. Dane personalne właściciela są spisywane z dowodu osobistego. Osoba ta musi posiadać stały adres zamieszkania. Schronisko dla zwierząt w Krakowie to placówka otaczająca opieką psy i koty, które z różnych przyczyn oddaliły się od właściciela i zgubiły drogę do domu. Osoby zgłaszające się po odbiór swoich zwierząt są zobowiązane do pokrycia kosztów pobytu danego pupila w schronisku. Opłaty naliczane są za każdy dzień, zgodnie z cennikiem, zamieszczonym na stronie internetowej. Psy do adopcji w Krakowie trafiają do nowych właścicieli, wyłącznie po dokładnym przebadaniu, zaczipowaniu i wykonaniu wymaganych szczepień.