Schronisko w Korabiewicach – Viva!

O schronisku

Schronisko w Korabiewicach na samym początku było w opłakanym stanie. Niestety od początku trafiło w niewłaściwe ręce. Dopiero później, gdy doszło do procesu karnego osoby odpowiedzialnej za schronisko, miejscem tym zajęła się fundacja. O pomoc w prowadzeniu i utrzymaniu schroniska zgłosił się właściciel ziemi, na której się ono znajduje, w lutym 2012 roku do Fundacji Viva! Od tego czasu to Fundacja Viva! ponosi wszelkie koszty z tym związane. W październiku 2012 roku doszło do nabycia terenu schroniska wraz ze wszystkimi mieszkającymi w nim zwierzętami przez Fundację Viva!. Fundacja Viva! to organizacja, która przejęła schronisko dla zwierząt w Korabiewicach, dbając o dobrostan i opiekę nad zwierzętami. Od momentu przejęcia schroniska, Fundacja Viva! podjęła wiele istotnych działań mających na celu zapewnienie lepszego życia i opieki zwierzętom. Obecnie schronisko w Korabiewicach jest miejscem, w którym znajdują się różnorodne gatunki zwierząt, w tym psy, koty, króliki, ptaki oraz inne zwierzęta domowe i dzikie, które potrzebują pomocy. Fundacja Viva! aktywnie angażuje się w działalność edukacyjną i społeczną, promując adopcję zwierząt i zachęcając do odpowiedzialnego podejścia do opieki nad nimi. W schronisku prowadzone są prace związane z opieką weterynaryjną, regularnymi badaniami oraz programami adopcyjnymi, które umożliwiają zwierzętom znalezienie nowych, kochających domów. Fundacja Viva! organizuje także wolontariat, współpracuje z lokalnymi społecznościami oraz prowadzi kampanie mające na celu poprawę warunków życia zwierząt i promowanie etycznej postawy wobec nich. Warto podkreślić, że Fundacja Viva! nie tylko zajmuje się zwierzętami w schronisku, ale również podejmuje się działań na rzecz zmiany przepisów i norm dotyczących opieki nad zwierzętami, walcząc z nadmiernym wykorzystywaniem i krzywdzeniem zwierząt. Działania Fundacji Viva! w schronisku w Korabiewicach stanowią istotny krok w kierunku poprawy losu bezdomnych i potrzebujących zwierząt oraz promują ideę współodpowiedzialności społeczności w trosce o ich dobro.