Schronisko dla zwierząt w Oświęcimiu

O schronisku

Oddział, który został założony przez Katarzynę Kuczyńską i Krystynę Biernat w 2005 roku, zobowiązał się do wsparcia Schroniska, które było wówczas zarządzane przez Zakład Usług Komunalnych. Ze względu na odmienność podejścia ZUK do opieki nad zwierzętami, grupa ta  konsekwentnie dążyła do poprawy zarówno warunków bytowych zwierząt w Schronisku, jak i sposobów humanitarnego przechwytywania ich z miejsc, gdzie się błąkały. Wraz z rozrostem tego oddziału dołączali do grupy  inni aktywiści walczący o dobro zwierząt. Początkowo nowe władze napotkały  na trudności, ale ich zaangażowanie rosło z każdym dniem. Niestety, nie mieli oni bezpośredniego wpływu na los zwierząt, ponieważ Schroniskiem nadal zarządzała firma ZUK. W obliczu tej trudnej rzeczywistości zdecydowali się dołączyć do największej i najbardziej dynamicznie działającej organizacji, zakładając oddział OTOZ Animals w Oświęcimiu. Przez kolejne dwa lata osoby te dążyły do przejęcia kontroli nad Schroniskiem na Kamieńcu. W międzyczasie pomoc bezdomnym zwierzętom nadal była kontynuowana poprzez organizację akcji adopcyjnych, sterylizacje kotów wolno żyjących oraz intensywnie rozwijając Inspektorat ds. ochrony zwierząt OTOZ Animals, aby interweniować w przypadkach nieludzkiego traktowania zwierząt. Później rozpoczęła się współpraca z Policją i Strażą Miejską oraz grupa zaczęła prowadzić szkolenia dla tych instytucji oraz dla nowych Inspektorów ds. ochrony zwierząt. W dniu 1 kwietnia 2010 roku oficjalnie doszło do przejęcia opieki nad Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt jako Oświęcimski Oddział OTOZ Animals. Schroniskiem zarządza Urząd Miasta, który corocznie przyznaje dotacje na jego funkcjonowanie. Niestety, te środki finansowe nie wystarczają nawet na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Schroniska. W związku z tym, jako Organizacja Pożytku Publicznego, grupa ta aktywnie poszukuje Darczyńców, którzy poprzez swoje hojne wpłaty oraz przekazywanie 1% swoich podatków, znacząco przyczynią się do ocalenia bezdomnych i skrzywdzonych zwierząt.