Schronisko dla Zwierząt w Kościerzynie

O schronisku

Misją fundacji „Animalsi” jest zapewnienie opieki, ochrony i bezpieczeństwa uratowanym zwierzętom, głównie psom i kotom, które obecnie przebywają w naszym schronisku w Kościerzynie. Naszym celem jest poprawa jakości życia zwierząt poprzez podejmowanie interwencji ratujących życie oraz dbanie o ich zdrowie na obszarze Kościerzyny i okolic. Nasz zespół zaangażowany jest w codzienną opiekę i leczenie zwierząt, zapewniając im właściwe żywienie, schronienie i opiekę weterynaryjną. Priorytetem jest znalezienie odpowiednich, kochających domów dla zwierząt, które trafiają pod naszą opiekę. Dodatkowo, organizujemy różnego rodzaju wydarzenia i akcje promujące adopcję zwierząt. Staramy się również edukować społeczeństwo na temat empatii oraz odpowiedzialnego posiadania zwierząt. Dlatego prowadzimy zajęcia edukacyjne, kierując je szczególnie do młodych ludzi, aby uświadomić im, że zwierzęta potrzebują szacunku, miłości i troski. Fundacja „Animalsi” aktywnie współpracuje z lokalnymi władzami, organizacjami oraz mieszkańcami Kościerzyny i okolic, dążąc do opracowania strategii poprawy sytuacji zwierząt w regionie.  Misja fundacji „Animalsi” nie ogranicza się jedynie do pomocy bezdomnym zwierzętom, lecz obejmuje również inicjowanie kampanii na rzecz zapobiegania nieodpowiedzialnemu rozmnażaniu zwierząt poprzez sterylizację i kastrację. Jesteśmy otwarci na wszelkie formy wsparcia, zarówno finansowego, jak i działań wolontariackich, aby móc kontynuować misję i pomagać zwierzętom potrzebującym w Kościerzynie i okolicach. Razem możemy poprawiać jakość życia zwierząt.