Schronisko dla Zwierząt w Inowrocławiu

O schronisku

Schronisko dla bezdomnych Zwierząt w Inowrocławiu zostało założone 1 stycznia 1994 roku. Pierwotnie, placówka mieściła się na ul. Marcinkowskiego 52, na terenie Zakładu Zieleni, który był częścią Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Tam opiekowano się około 40 psami, które przebywały w pięciu boksach, uzyskanych poprzez modernizację nieczynnych szklarni. Z biegiem czasu wzrosło zapotrzebowanie, w tym także potrzeba kwarantanny dla nowo przybyłych zwierząt. To spowodowało przekształcenie kolejnych szklarni na cele schroniska. W 2000 roku Zakład Zieleni przeniósł się, razem ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, do obiektów PGKiM Sp. z o.o. przy ul. Toruńskiej 165. Po przeniesieniu schroniska na nową lokalizację, sytuacja zwierząt znacznie się poprawiła, a przez lata kontynuowano rozwijanie placówki. Zbudowano nowe, murowane boksy z wybiegami, stworzono oddzielne miejsca dla zwierząt agresywnych oraz wybudowano pomieszczenia kwarantanny. W 2008 roku powstał duży, wolny wybieg o powierzchni około 200 m2 i 8 nowych murowanych pomieszczeń do kwarantanny. Dodatkowo, wybudowano rampę podawczą, zabezpieczoną przed wiatrem i śniegiem. W 2009 roku podzielono wolny wybieg na dwie części i przekształcono garaże w 3 pomieszczenia, które łącznie zawierają 12 kojców kwarantanny i 6 kojców izolatki dla chorych zwierząt. W 2012 roku letni wybieg podzielono na pięć mniejszych części (oznaczono je jako A, B, C, D, E). W 2013 roku dobudowano 10 kojców (oznaczonych jako F) do izolacji psów agresywnych wobec innych zwierząt. W 2014 roku wybudowano dwa nowe kojce (oznaczone jako G1 i G2). Wybiegi zostały wyposażone w budy, które były systematycznie wymieniane w ciągu lat. Przeprowadzono modernizację pomieszczeń dla kotów, wstawiając 2 okna zabezpieczone siatką oraz wykonując termoizolację wnętrza budynku (zastosowano styropian i bandery). Pomieszczenia dla kotów są wyposażone w lampy kwarcowe i nagrzewnicę. W 2015 roku wybudowano 20 nowych kojców dla zwierząt (oznaczonych jako H1-20). W 2022 roku zbudowano kolejne 8 boksów dla psów oraz wybieg dla nich. W 2016 roku przeprowadzono kompleksową modernizację budynku socjalno-administracyjnego, w wyniku której powstał nowy gabinet weterynaryjny, pomieszczenie adopcyjne, miejsce edukacyjne, poczekalnia i zaplecze socjalne. Ponadto, pomieszczenia warsztatu zostały zaadaptowane na magazyn.