Schronisko dla Zwierząt w Gdańsku

O schronisku

Do 2005 roku gdańskie schronisko dla zwierząt funkcjonowało przy ul. Madalińskiego. Jego stan techniczno-sanitarny budził wiele emocji, generując skargi ze strony okolicznych mieszkańców dotyczące zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych, hałasu, zapachu oraz obecności dużej ilości gryzoni, w szczególności szczurów, które regularnie uciekały przez zniszczone ogrodzenia. Sytuacja ta spowodowała pilną potrzebę wybudowania nowego schroniska w lokalizacji nie budzącej sprzeciwu sąsiedztwa. Spośród wielu propozycji wybrano plan stworzenia obiektu w dzielnicy Kokoszki. Projekt zakładał powstanie kompleksu spełniającego wszystkie wymagania nowoczesnego schroniska, zdolnego do opieki nad zwierzętami domowymi (takimi jak psy, koty) oraz zwierzętami gospodarskimi. Pożar w schronisku oruńskim w październiku 2002 r., w wyniku którego spłonęło zaplecze weterynaryjne, magazyny i kuchnia, przyspieszył prace nad budową nowego schroniska oraz przeprowadzkę zwierząt. W celu zaspokojenia ich podstawowych potrzeb, postanowiono przyspieszyć zakończenie budowy nowego schroniska, zrezygnowawszy z części pierwotnie zaplanowanej infrastruktury. Schronisko rozpoczęło działalność w nowej lokalizacji w maju 2005 roku jako jednostka budżetowa finansowana przez gminę, po włączeniu go w struktury MOZW w marcu 2006 r. Nowy personel natychmiast przystąpił do kompleksowego przeglądu infrastruktury obiektu, oceny stanu zdrowia zwierząt oraz opracowania planów dalszych działań. Przy przejęciu Schroniska mieszkało w nim 398 psów i 122 koty. Konieczne było podjęcie wielu działań naprawczych i wzmocnienie wysiłków całego personelu, wraz z wsparciem sił ZOO. Istniejące problemy techniczne obejmowały brak utwardzenia wybiegów, niezadaszenie wybiegów dla psów i zły stan zaplecza weterynaryjnego. Dodatkowo, zaniedbania prowadziły do niedożywienia i złego stanu zdrowia zwierząt. W miarę poznawania potrzeb i zakresu obowiązków, liczba przyznanych etatów w schronisku wzrosła z początkowych 18 do obecnych 27. Szczególnie istotne było utworzenie w styczniu 2011 r. kolejnego etatu lekarza weterynarii, co znacząco poprawiło opiekę zdrowotną nad zwierzętami oraz zapobieganie chorobom.

W ramach Budżetu Obywatelskiego powstało na terenie schroniska Centrum Rehabilitacji psów i kotów. Schronisko zajmuje się przyjmowaniem, opieką, i sterylizacją zwierząt, prowadzeniem dokumentacji, oraz całodobowym wsparciem w Gdańsku. Dodatkowo, elektronicznie identyfikuje psy, dba o dobrostan, oferuje opiekę weterynaryjną i prowadzi działalność edukacyjną. Od 2010 roku nadzoruje programy sterylizacji i kastracji kotów, identyfikacji psów i dystrybucji domków dla kotów wolno bytujących. Od 2013 roku organizuje także program dokarmiania kotów.