Schronisko dla Zwierząt w Białej Podlaskiej

O schronisku

Aktualnie w schronisku przebywa ponad 300 psów, a także kilka kotów, które wymagają specjalnej opieki po wypadkach. Wszystkie te zwierzęta oczekują na ludzi i pragną doświadczyć miłości. Schronisko AZYL” serdecznie zaprasza wolontariuszy oraz wszystkich, którzy chcą pomóc, do wspólnego zaangażowania i wsparcia! Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL” jest odpowiedzialne za prowadzenie placówki od samego początku. W tym okresie zrealizowano wiele korzystnych zmian, które były możliwe głównie dzięki hojności darczyńców oraz wsparciu z odpisu 1% podatku. Od 2010 roku Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „AZYL” w Białej Podlaskiej znajduje się przy ul. Olszowej 4 i powstało w 2000 roku zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13 września 1996 roku dotyczącej utrzymania porządku i czystości w gminach. Realizuje również przepisy art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. Obecnie placówka pozostaje w zarządzie Urzędu Miasta. Zwierzęta, które trafiają do schronisk, zazwyczaj są bezdomne lub potrzebują pomocy z różnych powodów. Oto kilka typów zwierząt, które często trafiają do schronisk:

  • Bezdomne psy i koty: Zwierzęta te mogą być porzucone przez swoich właścicieli lub znalezione na ulicy. Często są to zwierzęta, które potrzebują nowego domu.
  • Zwierzęta znalezione w trudnych warunkach: To mogą być zwierzęta, które były źle traktowane, cierpiały z powodu zaniedbań lub były ofiarami przemocy.
  • Znalezione zwierzęta po wypadkach: Schroniska mogą przyjmować zwierzęta, które doznały obrażeń w wypadkach i potrzebują opieki medycznej.
  • Zwierzęta porzucone ze względów finansowych lub życiowych: Czasami właściciele nie są w stanie dłużej opiekować się swoimi zwierzętami ze względów finansowych, lub osobistych, dlatego przekazują je do schronisk.
  • Znalezione zwierzęta bez identyfikacji: Niektóre zwierzęta trafiają do schronisk bez identyfikacji, czyli bez obroży, czipa lub dokumentów, co sprawia, że trudno jest ustalić ich właściciela.