Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu

radomO schronisku

Świetnie zarządzane schronisko dla zwierząt w Radomiu sprawuje opiekę nad bezdomnymi i porzuconymi czworonogami, a także psami i kotami, odebranymi w wyniku interwencji przeprowadzonych przez służby porządkowe czy Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Schronisko dla zwierząt w Radomiu stanowi własność miasta. Jego administrowaniem, w formie wykonywania zadań publicznych, zajmuje się Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Placówka ta zgodnie z umową jest zobowiązana do pokrywania wydatków z funduszy własnych. Oprócz tego finansowaniem tego schroniska zajmuje się także gmina miasta Radomia. Przekazane placówce środki finansowe, pochodzą z budżetu miasta. Ten azyl dla zwierząt umożliwia adopcję stałą psów i kotów, przebywających w tej placówce. W miejscu tym zatrudnieni są pracownicy, sprawujący opiekę nad zwierzętami, a także wykonujący zlecone im zadania wolontariusze, którzy poświęcają swój wolny czas i nieodpłatnie pomagają w codziennym funkcjonowaniu tego schroniska. Psy do adopcji z Radomia są zwierzętami poddawanymi zabiegowi kastracji lub sterylizacji i trafiają do właściciela po pozytywnym przejściu badań lekarskich, w wybranej placówce weterynaryjnej.

Dane kontaktowe:

Adres strony internetowej: http://schronisko.radom.pl/
E-mail: biuro@rtoz.pl
Tel: 48 384 77 73
Adres: Radom, ul. Witosa 96