Ośrodek Adopcyjny Zwierząt „Arka” Przemyśl

O schronisku

Stowarzyszenie jest zaangażowane w działania na rzecz dobra zwierząt, w tym ich humanitarnego traktowania i zapewnienia odpowiednich warunków bytowania. Wyspecjalizowane w zwalczaniu przypadków znęcania się nad zwierzętami, monitorują przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony zwierząt i środowiska. Współpracują z organami samorządowymi i instytucjami, angażując się w identyfikację, ujawnianie i ściganie przestępstw związanych z prawami zwierząt. Poprzez szeroką działalność edukacyjną i wydawniczą, organizacja propaguje humanitarne podejście do zwierząt. Aktywnie uczestniczy w procesie tworzenia nowych przepisów dotyczących ochrony zwierząt, zapewniając opinie w tej kwestii. Ponadto, oferują doradztwo, szkolenia i pomoc organizacyjno-ekonomiczną swoim członkom oraz zainteresowanym stronom. Stowarzyszenie podejmuje różnorodne działania, włącznie z integrowaniem swoich członków poprzez aktywności kulturalne i rekreacyjne, oraz pracuje nad adopcją opuszczonych zwierząt i wspieraniem schronisk dla nich. Współpracuje z lokalnymi społecznościami, wolontariuszami oraz władzami samorządowymi w opiece nad bezdomnymi zwierzętami i ich adopcji. W trosce o dobro zwierząt w sytuacjach konfliktowych, w których brakuje uregulowań prawnych, stowarzyszenie stosuje się do wytycznych i regulacji dotyczących schronisk dla bezdomnych zwierząt.