Miejskie Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt W Ostrowie Kościelnym

O schronisku

Utrzymujące się ze składek gmin schronisko dla zwierząt Ostrowo Kościelne, to placówka znajdująca się w okolicach Strzałkowa, w województwie wielkopolskim. To placówka nadzorowana i prowadzona przez Związek Gmin Regionu Słupeckiego. Do głównych zadań tego schroniska należy odławianie biegających luzem czworonogów, a także przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt porzuconych, zagubionych, rannych, chorych i wymagających natychmiastowej pomocy. Schronisko dla zwierząt w Ostrowie Kościelnym jest przygotowane do pomocy czworonogom, wymagającym natychmiastowej interwencji medycznej, spowodowanej ich bardzo złym stanem zdrowia. Ten azyl dla zwierząt podejmuje się leczenia chorych pupili wyłącznie, gdy rokują one możliwość wyleczenia. To placówka, która przekazuje zwierzęta osobom zainteresowanym ich posiadaniem, pod warunkiem, że są to ludzie zdolni zapewnić tym zwierzętom należyte warunki bytowe. Psy do adopcji w Ostrowie Kościelnym są poddawane kwarantannie sterylizacji lub kastracji. Darowizny jakie otrzymuje, to głównie karma od osób odwiedzających schronisko.