Miejskie Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt W Orzechowie

O schronisku

Nowoczesne schronisko dla zwierząt Orzechowce jest placówką przekształconą w jednostkę organizacyjną Urzędu Miasta Przemyśla. W miejscu tym przebywa obecnie około 200 zwierząt. Do głównych zadań tej placówki należy przyjmowanie, przetrzymywanie i sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zaniedbanymi oraz zagubionymi, a także chorymi lub rannymi. Psy do adopcji w Orzechowcach są poddawane skrupulatnym badaniom medycznym w celu wykluczenia chorób zakaźnych i pasożytniczych. Ten azyl dla zwierząt zapewnia im godziwe warunki bytowania. Schronisko dla zwierząt Orzechowce nie przyjmuje pupili od ich właścicieli z wyjątkiem uzasadnionych, wyjątkowych i udokumentowanych przypadków. Ostateczną decyzję o przyjęciu czworonoga od jego właściciela, podejmuje kierownik schroniska, po przeprowadzeniu dokładnego wywiadu i przeanalizowaniu stanu zdrowia danego zwierzęcia. To placówka, która każdemu pupilowi zakłada aktualną książeczkę zdrowia oraz wydaje świadectwo szczepienia przeciwko wściekliźnie.