Hajnowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „Ciapek”

O schronisku

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „Ciapek” w Hajnówce kieruje Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt. Obecnie, na obszarze schroniska, istnieje 69 miejsc oraz około 200 psów, które znajdują tam tymczasowe schronienie. Nasze starania skupiają się na wsparciu wszelkich inicjatyw mających na celu pomoc zwierzętom bezdomnym. Naszym celem jest ciągłe doskonalenie warunków życia w prowadzonym przez nas schronisku. Zajmujemy się opieką medyczną i rehabilitacją chorych oraz bezdomnych zwierząt, które trafiły do schroniska lub są podczas tymczasowego umieszczania. Rozwijamy program kontroli populacji poprzez prowadzenie operacji kastracji i sterylizacji zwierząt na obszarze naszego powiatu. Organizujemy proces adopcji oraz zarządzamy domami tymczasowymi dla zwierząt, które potrzebują pilnej opieki. Wsparcie otrzymują również prywatne osoby zaangażowane w opiekę nad zwierzętami, a także organizujemy zbiórki funduszy na ich rzecz. Współpracujemy z odpowiednimi instytucjami w celu wykrywania i ścigania przestępstw oraz naruszeń praw zwierząt. Nasze działania obejmują również wsparcie oraz realizację inicjatyw edukacyjnych dotyczących ochrony zwierząt.

Aby adoptować psa ze Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt „Ciapek”, skontaktuj się z nimi, umów na wizytę w schronisku, wypełnij formularz adopcyjny i przystąp do rozmowy kwalifikacyjnej. To wszystko po to, aby znaleźć odpowiedniego towarzysza, dopasowanego do Twojego stylu życia i zapewnić zwierzakowi kochający dom.