Schronisko Białystok

O schronisku

Działające od ponad 38 lat schronisko dla zwierząt w Białymstoku to placówka, która podlega urzędowi miasta. Pierwszym kierownikiem schroniska była Janina Maksymowicz, która stworzyła odpowiednie warunki bytowe dla zwierząt. Psy do adopcji w Białymstoku, które znajdują się w wyżej wymienionym schronisku, przechodzą kwarantannę, jak również są objęte opieką weterynaryjną. W schronisku może przebywać obecnie, nawet 900 czworonogów. To placówka, która zatrudnia pielęgniarzy, kucharki, kierowcę, a także wyspecjalizowanego w tym zakresie odławiacza. Schronisko dla zwierząt w Białymstoku organizuje liczne akcje, które mają na celu zgromadzenie środków, potrzebnych na sfinansowanie opieki nad czworonogami. Jedną z organizowanych co roku imprez, jest zlot buldogów w Białymstoku. W trakcie tego wydarzenia odbywa się loteria fantowa. Dochód z niej przeznaczony jest na zakup potrzebnych placówce środków. Azyl dla zwierząt w Białymstoku organizuje także procesy preadopcyjne i adopcje, zarówno te wirtualne, jak i tradycyjne.